Công ty chúng tôi xác định Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng và là nền tảng để phát triển mặt hàng sơn nước.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT SƠN

Bước 1: Lập lệnh sản xuất

Căn cứ vào hợp đồng, đơn đặt hàng phòng kế hoạch kiểm tra các mục sau:

– Kiểm tra với phòng kế toán xem việc tạm ứng

– Thanh toán đã thực hiện đúng hợp đồng chưa

– Kiểm tra các đơn hàng xem thông tin và chủng loại , thời hạn giao hàng đã thông nhật chuẩn xác chưa?

Bước 2: Thực hiện lệnh sản xuất

Nhà máy sau khi nhận được lệnh sản xuất, Kỹ thuật nhà máy tiến hành:

– Ước tính lượng vật tư theo định mức, kiểm tra lượng vật tư tổng kho (Nếu thiếu đề xuất vật tư cấp bổ sung).

– Tách khối lượng công việc cho từng tổ theo chức năng của từng tổ sản xuất.

– Các tổ sẽ thực hiện lệnh được giao theo thứ tự giao trước làm trước.

Bước 3: Kiểm tra

Sau khi mỗi tổ hoàn thành công việc của mình, Bộ phận KCS sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm:

– Kiểm tra chất lượng, chủng loại, chất lượng vỏ bao, vỏ thùng

– Sau khi kiểm tra, nếu phân nào chưa đạt yêu cầu tổ đó khắc phục.

– Nếu sản phẩm đạt yêu cầu, Bộ phận KCS sẽ đánh dấu đã kiểm, cập nhật vào sổ nhật ký.

Bước 4: Hoàn thiện, đóng gói và giao hàng

Sau khi sản phẩm hoàn thiện sẽ được đóng thùng, lon, hộp, bao theo tiêu chuẩn chung